Sudoku har en rik historia som sträcker sig bak till 1970-talets USA och New York. Idag kan man hitta det utmanande spelet i en rad dagstidningar och spelet tillhör ett av världens mest populära pusselspel. I denna artikel tittar vi närmare på vilka lärdomar- och fördelar det finns med att spela Sudoku och hur dessa lärdomar kan appliceras på andra spel.

Digitaliseringen & Sudoku

Sudoku är ett logikspel vars syfte är att man ska placera ut siffror i ett rutmönster. Sudoku är ett sifferpussel som består av en spelplan av 9x9 rutor. Varje sudoku har minst 17 siffror utplacerade från start och målet är att fylla de tomma rutorna så att lösningen utgör en latinsk kvadrat. Precis som för övriga spel har Sudokun påverkats av den revolutionerande digitaliseringen av samhället. Analoga pusselspel likt Sudoku kan numera lösas även på digitala plattformar som hemsidor och applikationer. Det finns ett flertal branscher som påverkats av denna digitaliseringsprocess, däribland online casino-branschen. I takt med digitaliseringens framfart har online casino flyttat sin verksamhet från landcasino till nätet. Utbudet av spelautomater online och övriga casinotjänster går inte att jämföras med tidigare landcasino då Internet inte innefattar samma begränsningar av storlek och plats.

Sudokuns historia

När man hör namnet Sudoku är det lätt att man förmodar att spelet härstammar från Japan. Spelet började faktiskt sin historia i USA där spelet publicerades för första gången i tidningen Dell Magazine i New York. Spelets syfte var att kombinera logik med pussel och presenterades i tidningen under namnet ”Number Place”. Grundaren av spelet är fortfarande inte helt avgjort men man tror att det har designats av antingen pusselskaparen Walter Mackey eller av Howard Gams som båda jobbade för Dell Magazine. Sudoku fick sitt namn när spelet nådde Japan under 80-talet och blev ett återkommande pussel i landets dagstidningar och olika tidskrifter.

Det japanska namnet Sudoku är en sammansättning av orden ”nummer” och ”enhet”, Su betyder alltså nummer och Doku betyder enskild enhet.

Sudoku på Internet blev en stor succé på tidigt 00-tal i takt med att fler började använda den digitala plattformen. Vissa Sudoku-hemsidor blev väldigt populära och hade över en halv miljon användare om dagen som spelare det kluriga pusselspelet.

Lärdomar från Sudoku

Ett av skälen till att Sudoku har blivit så populärt är alla fördelar med spelet. Spelet må ha en simpel design men fördelarna med att spela Sudoku är många – som även kan appliceras på andra spel på marknaden.

För att kunna spela Sudoku krävs det att man sitter still och är koncentrerad. Spelet kräver ett logiskt tänkande och ett avbrott i koncentrationen kan bryta en värdefull tankebana som lett till en lösning. Ju mer Sudoku en person löser – ju bättre koncentrationsförmåga kan utvecklas, en egenskap som kan appliceras på andra spel och i övriga livet.

En annan fördel med att spela Sudoku är att man som spelare utvecklar en förmåga att lösa problem. Att utveckla ett logiskt tänkande kan ha stora fördelar i andra spel samt i arbetslivet. Att lösa ett Sudokuspel kan vara kaotisk process som innefattar en analysering av rader och siffror. Ju bättre man blir - desto snabbare utvecklar man en förmåga att hitta rätt mönster som leder till lösningar.

Som nybörjare kan det vara svårt att minnas olika tänkbara siffror som möjligtvis kan passa i rätt ruta. Ju mer utmaningar man möter desto bättre minne utvecklas, vilket innebär att man som spelare blir snabbare behandla informationen man får och redan fått.

Man kan konstatera att även om Sudoku har en simpel design finns det ett flertal fördelar med att spela pusselspelet. Spelet har trollbundet miljoner människor sedan det lanserades på 70-talet och är numera ett självklart inslag i de flesta tidningar samt på Internet. Dagens spel innefattar ofta krav på koncentration och problemlösning - egenskaper som Sudoku kan bistå med.